Foukaná izolace | HT Izol Izolace a zateplení+420 777 290 880

Foukaná izolace


a zateplení domů
SPOČÍTAT ÚSPORU Foukaná izolace cena

Jak se aplikuje foukaná izolace

Foukaná izolace je novodobá technologie a moderní způsob zateplení konstrukcí. Pokusíme se krátce popsat základní postupy a způsob, jak se zateplení touto technologií provádí.

Přeprava materiálu pro foukanou izolaci

V prvé řadě je to materiál. Druhy jsme si popsali v předchozím článku. Způsob přepravy materiálu je podobný jako u klasických materiálů. Izolace je ve formě granulátu ukládaná do pytlů a podle druhu má balení různou hmotnost. Materiál je většinou komprimovaný, odprašněný. Každé takové balení má svůj štítek z výroby. To je důležité pro přesnou identifikaci materiálu. Pokud by vám firma přivezla na stavbu materiál v neoznačených pytlích, znamená to, že je to recyklovaná vata s nestabilními vlastnostmi, a tudíž i nestejnorodými parametry po nafoukání.

Stroj na aplikaci foukané izolace

Pro aplikaci foukané izolace je zapotřebí foukací stroj. Ten pracuje na principu obráceného vysavače. V horní části je velké násypka, do které se materiál po rozbalení vloží. V této násypce jsou tzv. rozvlákňovací lopatky, které hrubý granulát rozvlákní, aby nešel do spodní užší násypky ve velkých kusech. Tam se nachází turniket, který posouvá materiál dále k turbínám. Turbína může být jedna, nebo i tři. Je lépe aby jich bylo více pro lepší regulaci tlaku vzduchu.

Odsud je materiál tlakem vzduchu hnán hadicí o průměru 10 cm do konstrukce. A to až na vzdálenost 100 m nebo do výšky 12 pater bytového domu. Záleží na výkonu turbín. U takového stroje lze regulovat i množství materiálu, které se dostává do hadic. Tento faktor je důležitý pro stanovení správné objemové hmotnosti materiálu.

Obsluha stroje

Obsluha stroje je jeden pracovník, který reguluje turbíny a množství materiálu v násypce. Je ve spojení s druhým pracovníkem, který provádí samotnou aplikaci v konstrukci. I tato fáze na konci hadice pomyslně je velmi důležitá a správný způsob foukání a nastavení stroje znamená ve výsledku to, jaká bude objemová hmotnost materiálu v konstrukci. Ta právě přímo ovlivňuje funkčnost izolace a její vlastnosti.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500