Foukaná izolace | HT Izol Izolace a zateplení+420 777 290 880

Foukaná izolace


a hydroizolace plochých střech
SPOČÍTAT ÚSPORU Foukaná izolace cena

Rozdělení izolace podle konstrukcí

Aplikace foukané minerální izolace lze využít jak pro zateplení stropů a střechy stávajících domů, tak pro novostavby. Zároveň pro rekreační objekty a chalupy všeho typu. U rodinných domů se rozdělují aplikace podle typů konstrukce na:

Trámové stropy

Trámové stropy jsou takové konstrukce, které tvoří hlavní konstrukci nosné trámy, kleštiny nebo kovové nosníky. Ve spodní části je podhled, který tvoří strop. Horní část stropu je potom zaklopena prkny, deskami, nebo jinými materiály. Jako pochozí může být horní záklop navíc opatřen ještě např. škvárovým zásypem a betonovou vrstvou, nebo půdovkami.

V tomto případě se v horní části stropu připraví montážní otvor vytržením záklopového prkna podélně přes trámy, a obnažené dutiny stropu se pak vyplní foukanou minerální izolací. Aplikace se provádí tak, že se do předem připraveného otvoru zasune hadice o průměru 10 cm a až na vzdálenost cca 7 m. Poté se dutina začne plnit izolačním materiálem až k montážnímu otvoru. Po vyplnění z jedné i druhé strany se montážní otvor zaklopí a vše je tak uvedeno do původního stavu.

Vazníkové konstrukce

Velmi moderní konstrukční řešení současných střech jsou vazníkové krovy. Ideální pro atypické řešení, někdy poměrně komplikovaných tvarů. U těchto typů konstrukce je většinou podhled tvořen sádrokartonovým stropem nebo v kombinaci s OSB deskami. Vzhledem k složitější konstrukci vazníkového krovu je velmi obtížné podhled izolovat klasickým způsobem a to položením rohoží či desek z minerální vaty. Dochází k poškození desek díky složité manipulaci s nimi. A tím dochází k vzniku tepelných mostů. Další nevýhodou klasického způsobu zateplení takového podhledu je časová náročnost a obtížnost provedení.

Foukaná minerální izolace je pro tento typ konstrukce stropu ideální.

 

Betonové stropy

V případě, že je stávající konstrukce stropu železobetonová, nebo se jedná o keramický strop bez dutiny je řešení zateplení dvojí.

Klenby

Klenbové stropy jsou obtížně řešitelné pro zateplení klasickým způsobem. Foukanou minerální izolací opět docílíme dokonalé souvislé vrstvy, která bude kopírovat tvar klenby a docílíme tak stejné izolační vrstvy po celé ploše. Můžeme takto realizovat jak klenby zděné tak dřevěné. Není nutné před realizací prostor nijak dokonale vyklízet. Zbytky např. zdiva nebo škváry mohou na stropě zůstat. Foukaná izolace překryje vše.

Pultové střechy

Hodně často využívaná konstrukce u řadových rodinných domů, nebo bytových a panelových domů. Kde se jedná o vytvořenou dvouplášťovou konstrukci. Strop tvoří většinou betonová nebo keramická konstrukce. Horní střešní část je pak tvořena buď panely, nebo opět keramickými vložkami mezi trámečky. Často také dřevěnými trámy s prkenným pobitím. Krytinu poté tvoří hydroizolace na bázi bitumenových pásů, nebo folie, případně plechová falcovaná krytina.

Pod střešním pláštěm je vytvořena dutina, která je obtížně přístupná. Někdy je průlezná a na střeše je vytvořen vlez / vikíř /. Nicméně ve většině případů se musí vstupní otvor vytvořiz. Náš pracovník poté vleze dovnitř a postupně od nejnižšího místa vrství foukanou minerální izolaci až k výlezu. Izolace dokonale pokryje prostor, bez spojů a mezer. Po nafoukání se vytvořený revizní otvor opět zapraví, nebo pokud je potřeba může se do vzniklého otvoru namontovat revizní vikíř, a nebo větrací hlavice. Ta je důležitá v případě, že je prostor nad izolací neodvětrán. Pokud by se toto opatření neudělalo mohlo by opět dojít ke kondenzaci a to by způsobovalo mnoho problémů na střešním plášti.

 

Trámový strop typu okál

U tohoto typu stavby se jedná opět o zateplení stropu a v některých případech i mezistropu a nebo stěn. V této typizované stavbě z minulých let dochází v čase k sesednutí vrstvy izolace a to jak na stropě tak ve stěnách. Vytvoří se tak silný tepelný most, který je potřeba řešit.

U tohoto typu stavby je nutné správně provézt přípravu. U stropní části se jedná hlavně o izolaci kovových svorníků. Celá realizace je časově náročnější než u ostatních konstrukcí trámových stropů. Nicméně naše společnost má postupy řešení jak tento typ domu zateplit a eliminovat tak úniky tepla. Naši technici jsou schopni vám na místě poradit a popsat jak postupovat.

Kalkulace zateplení
Vypočítat
Foukaná izolace

Sjednejte si u nás zaměření objektu nebo konzultaci zcela zdarma

Zanechte nám kontakt, ozveme se
Ikony HT IZOL
16.03.
VYUŽITÍ HYDROIZOLACE

Voda je jedním z největších nepřátel všech staveb a budov, který se nám do budovy může dostat v jakémkoliv skupenství.

16.03.
NÁVRATNOST INVESTICE DO FOUKANÉ IZOLACE

Už máte dost vysokých částek, které se objeví v každoročním zúčtování za energie? Neustále hlídáte spotřebu a omezujete kvůli tomu také svoje pohodlí? Možná pro Vás máme lepší řešení!

08.03.
PARAMETRY FOUKANÉ IZOLACE

Každá izolace, včetně té foukané, by se měla vypočítávat a vyměřovat pro konkrétní konstrukci a nemovitost.