HYDROIZOLACE STŘECH

/
/
Postup rekonstrukce

Postup rekonstrukce


V ploše střešního pláště se zachovává svod vody podle dispozic střechy. Důležité je, aby po položení zateplováku a folie nevznikla místa, kde se bude držet voda. Tloušťka tepelné izolace je standardně klem 160 – 200 mm. Při pokládání izolace je velmi důležité, aby byl dobře zpracovaný kotevní plán, který určuje kolik kotvících prvků použijeme v jednotlivých oblastech střechy. Spolu s plánem provedeme tahové zkoušky, které definují druh kotev, aby v ploše střechy byla izolace dobře ukotvená a dobře odolávala povětrnostním vlivům.

Bez tahových zkoušek a kotevního plánu bychom nedoporučovali pokládat novou izolaci a krytinu na střechu. Mohlo by ve výjimečném případě dojít k odloupnutí hydroizolace od podkladu a to díky extrémních klimatických podmínkách.

Vždy je nutné řešit rekonstrukci střechy komplexně, proto je nutné střechu doplnit o další položky jako například hromosvod, vpustě a případně chrliče tak, aby se na ní nedržela voda. Mezi další části střechy patří odvětrávací šachty s ventilátory, které jsou většinou funkční a dochází zde k zateplení jejich podstavců. Staré komínky z azbestu se vždy nahradí novými z PVC materiálů. Takto je rekonstrukce střechy kompletní.
DSC 17

Komplexní rekonstrukce

Výměna hydroizolace se provádí včetně zateplení. Důležité je zachování spádu směrem do střechy, provedení tahových zkoušek a vytvoření kotevního plánu.

DSC 5 1

Střecha jako komplet

Spolu s výměnou hydroizolace je třeba taky myslet na zateplení odvětrávacích šachet s ventilátory nebo výměnu komínků z azbestu za nové z PVC materiálu.

DSC 24
calculator

Zaujala vás tato služba?

Nejčastějším problémem je degradace stávajícího střešního pláště, díky čemuž do střechy zatéká.

DSC 17

Reference

Rodinný dům, Dobrá Voda

Půdní vestavba, Protivín

Rodinný dům, Tábor

Bytový dům, Karlovy Vary

Rodinný dům, Brno

Rodinný dům, Malšice

Zanechte nám zprávu