ZELENÉ STŘECHY

/
/
Extenzivní zelené střechy

Extenzivní zelené střechy


Extenzivní zelená střecha se vyznačuje nižším porostem (tráva, mechy, sukulenty, byliny atd.), které jsou schopné bez poškození překonávat i období sucha a po deštích lehce regeneruje. Tento pojem označuje především osázení, které je podobné stavu v přírodě. Zeleň se udržuje samovýsevem či vegetativně (kořeny, kořenovými výběžky, plazením apod.) Její údržba se obejde bez zásahu člověka (např. bez hnojení, kosení a zavlažování). Porost je zásobován vodou a živinami přirozenými procesy. Vegetační vrstvy založené na vzlínavé hlíně nebo jílu plní zároveň funkci drenáže.

V těchto případech je někdy možné drenážní vrstvu vynechat. Extenzivní zeleň může růst na tenké vrstvě vegetačního substrátu (20 až 60 mm), na středně silné vrstvě substrátu (60 až 150 mm), příp. na silné vrstvě vegetačního substrátu (150 až 200 mm, maximálně 300 mm). Kořínky rostlin působí jako stabilizátor proti vlivu větru. Na takto realizované zelené střeše je třeba oblasti s vyšším sáním větru (při atikách) zatížit například dlažbou.

DSC 23 - HT Izol - Prvotřídní zateplení a izolace nejvyšší kvality

Extenzivní zelená střecha obsahuje stejné spodní vrstvy (nosná konstrukce, parozábrana a tepelná izolace) jako ostatní střešní konstrukce. Je ovšem nutné, aby se nad tepelnou izolací nacházely vrstvy v tomto následujícím pořadí:

Hydroizolační fólie– Slouží k zabránění pronikání vody a je nutné, aby byla odolná proti prorůstání kořínků rostlin (je ovšem nezbytné použít také samostatnou ochranu proti prorůstání kořínků). Hydroizolace se aplikuje na spádovou vrstvu nad nosnou konstrukcí střechy. Minimální spád, který zabraňuje akumulaci vody, je 1 až 2 %. Hydroizolační fólie může být také zpevněna izolační tkaninou.


Ochranná vrstva– Jejím úkolem je zabránění porušení hydroizolační vrstvy kořeny rostlin. K tomuto účelu se používají různé typy plastových rohoží.


Drenážní vrstva – Její rozměr se pohybuje od 50 – 100 mm. Díky ní je zadržována srážková a závlahová voda.


Filtrační vrstva – Tvoří rozhraní mezi drenážní vrstvou a vegetačním substrátem. Zabraňuje zanášení drenážní vrstvy částicemi substrátu.


Vegetační substrát – Tloušťka od 20 – 300 mm.

Lepší klima v domě

Odpařující se voda ochlazuje konstrukci střechy a v kombinaci se zpomalením prostupu tepla následkem přidané zeminy je v interiéru domu chladněji.

DSC 24 1200px - HT Izol - Prvotřídní zateplení a izolace nejvyšší kvality

Oáza pro vaše okolí

Zelená střecha napomáhá v produkci kyslíku, absorbuje škodliviny ze vzduchu, zmírňuje kolísání vlhkosti vzduchu, šíří vůně a vytváří životní prostor pro hmyz.

DSC 29 1200px - HT Izol - Prvotřídní zateplení a izolace nejvyšší kvality
calculator - HT Izol - Prvotřídní zateplení a izolace nejvyšší kvality

Zaujala vás tato služba?

Zelená střecha prodlužuje životnost hydroizolace střechy až na 50 let, neboť nepodléhá degradaci díky UV záření.

DSC 28 1200px - HT Izol - Prvotřídní zateplení a izolace nejvyšší kvality

Reference

Rodinný dům, Košetice

Rodinný dům, Milevsko

Rodinný dům, Chrbonín

Kancelář, Hlasivo

Rodinný dům, Borotín

Dřevostavba, Cep u Třeboně

Zanechte nám zprávu

zelena-usporam-zakladni-varianta-lg

Nová zelená úsporám Light

Námi používané materiály splňují požadavky pro získání dotace Nová zelená úsporám Light! Kontaktujte nás pro bezplatné posouzení.