Foukaná izolace | HT Izol Izolace a zateplení+420 777 290 880

Foukaná izolace


a hydroizolace plochých střech
SPOČÍTAT ÚSPORU Foukaná izolace cena

Hydroizolace střech

Hydroizolace plochých a pultových střech

Naše společnost provádí rekonstrukce plochých a pultových střech. Jejich zateplení a výměnu střešní krytiny. Většinou se jedná o komplexní řešení včetně zateplení. Stávající střešní plášť je většinou v původním provedení v bitumenové hydroizolaci, která podléhá v čase degradaci. A do střechy zatéká a vzniká tak problém. V tomto případě je reálné řešení stávající plochu střechy projít, sanovat místa, která vykazují známky poškození kde jsou místa kde se pod hydroizolaci dostala voda. Poté se řeší skladba atiky, která se většinou zachovává a v některých případech se zatepluje. Dá se říci, že záleží na požadavcích investora. Podle našeho názoru je dobré řešit zateplení atiky jak v ploše, tak z boční části. Zvláště pokud se zatepluje celá plocha střechy.

Hydroizolace střechy
Hydroizolace střechy
Hydroizolace střechy
Hydroizolace střechy
Hydroizolace střechy
Hydroizolace střechy
Hydroizolace střechy
Hydroizolace střechy
 

Důležité je zachování spádu směrem do střechy

V ploše střešního pláště se zachovává svod vody podle dispozic střechy. Důležité je aby po položení zateplováku a folie nevznikly místa, kde se bude držet voda. Tloušťka tepelné izolace je standardně klem 160 – 200 mm. Při pokládání izolace je velmi důležité, aby byl dobře zpracovaný kotevní plán. Včetně tahových zkoušek, které definují druh kotev, aby v ploše střechy byla izolace dobře ukotvená a dobře odolávala povětrnostním vlivům. To klik použijeme kotvících prvků v jednotlivých oblastech střechy určuje právě kotevní plán. V místech kolem atiky je obecně platné, že je hustější kotvení. V ploše pak menší poměr kotev na m2.

Hydroizolace plochých střech
Hydroizolace plochých střech
Hydroizolace plochých střech
Hydroizolace plochých střech
 

Vždy je nutné řešit střechu jako komplet

Nicméně bez tahových zkoušek a kotevního plánu bychom nedoporučovali pokládat novou izolaci a krytinu na střechu. Mohlo by se stát ve výjimečném případě v extrémních klimatických podmínkách dojde k odloupnutí hydroizolace od podkladu, a to je nežádoucí. Pokud se plochu podaří doplnit a položit novou hydroizolaci, pak je ještě nutné doplnit další položky jako například hromosvod, vpustě a případně chrliče. Vždy je nutné řešit střechu jako komplet. Aby se na ní voda hlavně nedržela. Co je další částí střechy, která se řeší, jsou odvětrávací šachty s ventilátory, které jsou většinou funkční. Tady dochází v některých případech k zateplení těchto podstavců. V některých případech se pouze obední z ODB desek. Dále se nahradí komínky z azbestu za PVC komínky. Takto je střecha kompletní.

Hydroizolace střechy
Hydroizolace střechy
Hydroizolace střechy
Hydroizolace střechy
Hydroizolace střechy
Hydroizolace střechy
Hydroizolace střechy
Hydroizolace střechy
 
Kalkulace zateplení
Vypočítat
Foukaná izolace

Sjednejte si u nás zaměření objektu nebo konzultaci zcela zdarma

Zanechte nám kontakt, ozveme se
Ikony HT IZOL
16.03.
VYUŽITÍ HYDROIZOLACE

Voda je jedním z největších nepřátel všech staveb a budov, který se nám do budovy může dostat v jakémkoliv skupenství.

16.03.
NÁVRATNOST INVESTICE DO FOUKANÉ IZOLACE

Už máte dost vysokých částek, které se objeví v každoročním zúčtování za energie? Neustále hlídáte spotřebu a omezujete kvůli tomu také svoje pohodlí? Možná pro Vás máme lepší řešení!

08.03.
PARAMETRY FOUKANÉ IZOLACE

Každá izolace, včetně té foukané, by se měla vypočítávat a vyměřovat pro konkrétní konstrukci a nemovitost.