PROFESNÍ SLOVNÍK

/
Slovník

Profesní slovník

 

Je nám jasné, že ne každý rozumí všem pojmům, které se v našem řemesle používají. Proto jsme pro vás připravili slovník, kde naleznete vysvětlení ke všem technickým pojmům.

R-CD profil je vyroben dle ČSN EN 14 195 z ocelového pozinkovaného plechu a je určen pro podhledové konstrukce a konstrukce spřažených předsazených stěn.
Rychlozávěs pérový Rigips je závěs vyrobený z ocelového plechu tl. 1 mm a je opatřen upínacím perem pro drát. Je určen pro připojení CD profilů k nosné konstrukci v případě přímého kotvení podhledové konstrukce k nosnému stropu.
Šroub, typ FN Rigips, je šroub určený pro připevnění svislých závěsů k dřevěné podkonstrukci.
R-UD profil je vyroben dle ČSN EN 14 195 z ocelového pozinkovaného plechu a je určen pro podhledové konstrukce a konstrukce předsazených stěn.
Jednostranně lepicí těsnění, vhodné pro R-UW a R-UD profily. Těsnění vyrovnává podkladní nerovnosti pod profilem a zajišťuje lepší akustické oddělení prostoru.
Kotvící šrouby pro kotvení hydroizolace z PVC a polystyrenu do střešního pláště.
Speciální tmel, který slouží pro utěsnění spojů při ukončení fólie na stěnách a dalších prvcích na střeše.
Poplastovaný profilový plech, který se montuje na stěny při napojení fólie z PVC mezi objekty, nebo na stěny výtahové šachty, případně jiných konstrukčních prvků střechy.
Klempířský prvek napojený na okapové žlaby, je to roura , která svede vodu ze žlabu do kanalizace.
Klempířský prvek, buď plechový nebo plastový žlab sloužící k odvodu vody ze střešního pláště. Montuje se u okrajové části střešního pláště.
Klempířský prvek. Pásovina se slabým plechem, která slouží k uložení okapového žlabu.
Poplastovaný profilový plech, který se kotví o okapové části střechy. Slouží pro napojení střešního pláště do okapu. Kotví se cca 4 cm za hranu obvodového zdiva, má zahnutý profil směřující do okapového žlabu.
Konkrétní profilový plech pro kotvení vnějších rohů atiky a dalších částí střechy.
Konkrétní profilový plech pro kotvení vnitřní rohové části převážně u spodní části atiky. A dalších částí střechy
Plechový profilový plech, který slouží k oplechování atik, u okapové části a v koutové oblasti střechy. Poplastovaný je proto, aby se k plechu dala nakotnit fólie svařením obou materiálů.
Nachází se na střeše. Zděný přístavek, který je středem objektu a slouží jako strojovna výtahu. Zde je motor a ovládání výtahu v budově. Má svou samostatnou střechu, která se v případě opravy krytiny řeší stejně jako střešní plášť budovy.
Okrajová část ploché střechy. Jedná se o vyvýšenou část nadezděnou nad úroveň střešního pláště. Atika slouží k ochraně střešní krytiny a izolace proti povětrnostním vlivům z okolí.
Skladby střechy s horizontální konstrukcí. Jedná se o skladbu, která se využívá hlavně u panelových bytových domů. Sklon střechy je minimální a to buď k jedné straně střechy, nebo do středového žlabu. Rozdělujeme tyto střechy na jednoplášťové a dvouplášťové s dutinou mezi stropem a střechou.
Podkladní geotextilie, např. Fatratex 300, 500, od spol. Fatra a.s. je plsť , která se používá jako podklad pod PVC folie. Folie se nesnese např. s asfaltovou krytinou, proto je v tomto případě nutné geotextilii použít. Existuje i ve formě se skelným vláknem. Pro případy protipožární ochrany.
Obecné označení PVC fólie určené pro hydroizolaci plochých střech. Může mít různé tloušťky podle typu zatížení a určení. Pro balkony se používá silnější fólie s jemnou protiskluzovou profilací. Na našem trhu je více výrobců fólií. Nejznámější je Fatra a.s. a Dektrade. Fólie může mít i různou barvu. Nejčastěji se používá klasická šedá.
Hydroizolační fólie, která se nejčastěji používá jako střešní hydroizolace. a to buď přímo na stávající podklad původní hyroizolační vrstvy, nebo jako vrchní hydroizolační vrstva na zateplení polystyrenem. Kotví se do podkladu kotvami určenými pro tyto účely. Správný výběr kotev určuje kotevní plán. Spoje jednotlivých pásů fólie se svařují za pomoci svářecí pistole.
Přístroj který slouží k měření tepelných stop, tepelných úniků na budovách. Používá se v zimním období, když je tepelný rozdíl minimálně 20°.
Digitální přístroj, který se používá pro měření vzdáleností při zaměření půdorysu.
Horní cementová vrstva na vrstvě betonového potěru.
Betonová vrstva, která se vytváří jako pochozí vrstva na dřevěný záklop trámového stropu.
Zavěšený lehký podhled ze sádrokartonu kotvený vruty do hliníkového profilu.
Konstrukce stropu, na které se montuje stropní podhled a v půdním prostoru záklop jako pochozí vrstva. Vytváří pak tzv. trámový strop s dutinou do které se aplikuje foukaná minerální izolace.
Konstrukční prvek který tvoří střešní konstrukci. Na ně se dále kladou konstrukční latě a krytina.
Skelné vlákno se vyrábí tavením křemene, ke spojení vláken se používají pojiva na přírodní bázi nebo i jsou některé typy materiálu bez pojiva.
Minerální čedičové vlákno kterému se říká kamenná vlna. Vyrábí se tavením čediče. Vlákno je spojované silikonem a poté lisované do rolí a desek.
Izolace přímo od výrobce. Komprimovaná izolace v igelitových pytlích, která je připravená pro zpracování v aplikačním stroji, kde bude rozvlákněná a hadicí dopravená do konstrukce.
Technik naší společnosti, který má za úkol provádět posouzení konstrukcí a připraví pro vás cenovou kalkulaci na zateplení vašeho domu.
Zaměření konstrukce včetně sondy do stropu, slouží k posouzení stavu zateplení a následně k vyhodnocení provedení opatření. Cenové kalkulace a dalšího postupu.
Půdovky jsou cihlové dlaždice, které se dříve používali pro zakrytí násypu ze škváry, který se dával na trámové stropy s dutinou. Půdovky se ukládaly do maltového lože. Půdy byly tak k využití pro skladování věcí.
Pokud je na půdu přístup stahovacími schody z obytného prostoru a prostor stropu je nutné izolovat a výška izolace je vyšší než je rám schodů je nutné zvýšit rám a vytvořit bednění. Bednění by mělo být vyšší cca o 5 cm než bude výška izolace.
Revizní lávky se montují na betonové stropy, kde se aplikuje foukaná minerální izolace na volnou plochu na betonový strop a nezakrývá se. Revizní lávka slouží k přístupu např. ke komínům nebo k výlezům na střechu. Je většinou dřevěná o šíři jako je OSB deska tedy 62,5 cm.
Rotační ventilační turbíny jsou plechové a osazují se převážně do plechových střech pultových. Slouží k aktivnímu odvětrání dutiny dvouplášťové střechy. Důležité je ale přisávání , které musí být osazené v atice níže než je hlavice turbíny.
Používají se plastové komínky dutral, které mají límec a dají se osadit do jakékoli střechy. Slouží k odvětrání podstřešního prostoru. Vlhký vzduch, který prostupuje konstrukcí je potřeba odvést ven z prostoru.
Otvory pro aplikaci izolace do konstrukce, u vodorovných konstrukcí , dutin zaklopených deskami nebo prkny se podélně otevře pruh vyndáním jednoho z prken, aby se odkryly dutiny mezi trámy. U sádrokartonových podhledů se montážní otvory otevírají ze spodní části podhledu vyříznutím v SDK. Vždy se jedná o přístup do konstrukce pro aplikaci foukané minerální izolace.
Dutiny jsou vytvořené buď přizděním cihel zevnitř a vytvořením dutinky mezi zdmi. Nebo se jedná o vytvořené příčky, převážně u dřevostaveb, nebo u realizace konstrukce ze sádrokartonu.
Šikmá část krovu u půdní vestavby. Je tvořena ze střech buď difuzní fólií nebo bedněním. Ze spodní části podhledem. Z SDK nebo desek, palubek a jiných podobných materiálů.
Rošt většinou z dřevěných prvků, slouží k vytvoření konstrukce pro aplikaci foukané minerální izolace. Používá se v případě kdy je potřeba půdu dále využívat a zároveň je potřeba zateplit strop. Pochozí část je tvořena převážně z OSB desek, nebo prken. Pod deskami se potřeba zachovat vzduchovou mezeru kvůli provětrávání.
Moderní dřevěná konstrukce. Složitá a komplikovaně průlezná. Komplikovaná na zateplení. Na spodní stranu pásnice se zavěšuje podhled, většinou z SDK. Tato konstrukce je velmi variabilní a její stavba je jednoduchá.
Konstrukce střešního pláště, kde je mezi stropním podhledem a střechou dutina. Střešní konstrukce je většinou ve spádu k jedné straně. Dutina mezi plášti je většinou také průlezná. Občas je konstrukce spádovaná i do středu objektu, střechy. To hlavně u větších ploch střechy např. u bytových domů.
Konstrukce stropu převážně dřevěného, který je tvořen ze spodu prkenným podhledem s omítkou a v horní části také prkny, většinou s betonovým potěrem. Ale horní záklop může být i povalový, tvořený OSB deskami, nebo jinými záklopovými deskami. Zároveň do této kategorie zařazujeme i strop kde tvoří skladbu železná traverza se zavěšeným podhledem a ze shora deskami.
Izolace na bázi skelného nebo čedičového vlákna. Je balená a komprimovaná do igelitových pytlů o různé váze. Každé balení má svůj štítek podle kterého lze identifikovat jeho výrobu v továrně pro případnou reklamaci balení.
Hadice pro přepravu foukané izolace je v průměru 10 cm s drátěným výpletem. Napojuje se po 20 m dílech. Může se propojit až třeba na 100 m vzdálenost od aplikačního stroje.
Stroj na aplikaci foukané izolace do konstrukce. Je sestaven z železné konstrukce osazené elektromotorem, který pohání turniket na rozvláknění izolace, násypku pro přísun izolace. Pak je jeho součástí turbína, která žene vzduch do hadic a tím se přesouvá materiál do konstrukce. Celý systém řídí elektronika, která ovládá příslušenství stroje a řídí celý systém.
Foukaná izolace je způsob jak aplikovat izolační materiál do konstrukce za pomoci foukacího stroje, který rozvlákňuje materiál a vzduchové turbíny ho dopraví hadicí do konstrukce v požadované výšce. Izolace může být na bázi minerálních vláken, celulózy, nebo i polystyrenu , polyuretanu, keramzitu apod.
zelena-usporam-zakladni-varianta-lg

Nová zelená úsporám Light

Námi používané materiály splňují požadavky pro získání dotace Nová zelená úsporám Light! Kontaktujte nás pro bezplatné posouzení.