Hydroizolace z PVC – moderní řešení plochých střech

Dříve byla plochá střecha vnímána jako problémový prvek budovy. Současné moderní materiály a technologie izolací však ploché střechy přiblížily na úroveň šikmých střech, mnohdy i dále. Pro zajištění dlouhé životnosti ploché střechy je klíčové spojení odolného materiálu a přesná montáž za dodržení technologických předpisů výrobců materiálů a českých státních norem.

Stále oblíbenější plochá střecha

Plochou střechu můžete nalézt na veřejných i průmyslových objektech, rodinných domech, terasách a balkónech. V dnešní době je stále více oblíbená a používaná i na moderní dřevostavby. Plochá střecha je střešní konstrukce se sklonem maximálně 5°, která bývá po svém obvodě lemována atikou (římsou). Sklon střechy je volen tak, aby bylo zajištěno bezproblémové odtékání dešťové vody či vody z tajícího sněhu. Z vodorovné střechy je odtok vody obvykle zajištěn vtokem s vedením odtokové vody stoupačkou, nebo podokapním žlabem s vedením odtokové vody po fasádě například dešťovým svodem.

Jak účinně zabránit vnikání vody do konstrukce ploché střechy?

Střešní plášť je tvořen několika vrstvami. U ploché střechy je nejdůležitější hydroizolační vrstva, na kterou je kladen největší důraz. Hydroizolace je opatření, které zabraňuje vnikání vody v jakémkoli skupenství do stavební konstrukce a do vnitřních prostorů stavebního objektu. Ve specifických stavbách, jako například vodojemy nebo žumpy, naopak zabraňuje unikání vody ze stavebního objektu do vnějšího prostoru. Je-li hydroizolace provedena skutečně kvalitně, pak zajistí ploché střeše životnost dlouhou až několik desítek let. V dnešní době se na plochých střechách nejčastěji uplatňují hydroizolační vrstvy z plastových fólií a z modifikovaných plastových pásů.

Asfalt patří minulosti

Hydroizolace plochých střech se dříve prováděla výhradně z plechových šablon, asfaltových pásů a tekutých asfaltových nátěrů. Práce však nebývala dostatečně pečlivě odvedena a scházelo systémové řešení hydroizolace, následkem čeho docházelo k častým problémům.

Proč není asfalt na rovné střechy vhodný? Rozdíly teplot na ploché střeše v létě a v zimě mohou být i více než 50 °C. V létě se asfaltový pás roztéká a v zimě křehne a dochází k problémům s těsností. Nedokonale pozinkované plechy zase postupem času rezaví a natavená izolace se odlupuje. Tyto problémy moderní materiály nepostihují. Moderní hydroizolační materiály jsou velmi tvárné a výborně svařitelné.

Moderní izolace střech – měkčená PVC folie

Pro všechny budovy s plochou nebo šikmou střechu je určen fóliový systém k vytváření povlakových střešních krytin. Je vhodný pro všechna konstrukční řešení hydroizolací střech. Tedy pro jednoplášťové i dvouplášťové střechy, nevětrané i větrané, s tepelně izolační vrstvou pod i nad krytinou, bezspádové i sklonité, pochůzné, nepochůzné, pojízdné, s násypem kameniva nebo zeminy, zavodněné, nebo se zahradní úpravou. Fóliové systémy naleznou uplatnění nejen u nových objektů, ale především u rekonstrukcí zdevastovaných střech.

Měkčené PVC nejen pro ploché střechy

Pokládka střešní krytiny z měkčeného PVC však není učena pouze pro ploché střechy a terasy. Může se aplikovat i na další konstrukční typy střech, například na střechu obloukovou nebo pultovou. Skladba střechy (balkónu či terasy) se odvíjí od vašich požadavků a účelu – zda bude uzavřená nebo volně přístupná, jakou bude mít zátěž atd.

Čím je hydroizolace tvořena?

Hlavním nosným materiálem je obvykle měkčené PVC. Výztuhy jsou tkaniny z polyesterových nebo skelných vláken, díky kterým jsou tyto hydroizolace velmi pevné a trvanlivé i na atikách a v ohybech.

Fólie se pokládají volně na podklad a mechanicky se upevňují kotvami nebo přitěžují stabilizační vrstvou. Některé typy fólií jsou na spodním povrchu opatřeny nakašírovanou vrstvou vláken (rohoží), která umožňuje fólii speciálním lepidlem přilepit k podkladu.

Přednosti a vlastnosti měkčených fólií

Měkčené fólie z PVC se vyznačují velmi dobrou odolností proti povětrnostním vlivům, vysokou paropropustností pro vodní páry, odolností vůči mechanickému namáhání, proti agresivním chemickým vlivům ovzduší i prorůstání kořenů rostlin, díky čemu jsou vhodné i pro vegetační střechy.

PVC hydroizolace jsou velmi dobře svařitelné, nosnou konstrukci střechy přitíží jen minimálně, objekt velmi málo zatíží požárně a jsou hygienicky a ekologicky nezávadné.

Lze si vybrat z několika typů, vzorů a barev. Například pro zelené střechy není nutné použít hydroizolaci s UV ochranou, ale zato s větší tloušťkou a odolností proti vrůstání kořínků. Oproti tomu pro střechy, které jsou vystaveny rozmarům počasí, je UV ochrana nezbytná.

Fóliové systémy z měkčeného PVC se mohou aplikovat po celý rok – a to i za nepříznivých klimatických podmínek, například při zvýšené vlhkosti podkladu i ovzduší a teplotě do – 15 °C. Fólie jsou však náchylnější k mechanickému poškození a nelze vytvořit adhezní můstek pro spojení s libovolnými konstrukcemi.
Zdroj: https://www.ceskestavby.cz/clanky/hydroizolace-z-pvc-moderni-reseni-plochych-strech-22054.html

zelena-usporam-zakladni-varianta-lg

Nová zelená úsporám Light

Námi používané materiály splňují požadavky pro získání dotace Nová zelená úsporám Light! Kontaktujte nás pro bezplatné posouzení.