Parametry foukané izolace

Každá izolace, včetně té foukané, by se měla vypočítávat a vyměřovat pro konkrétní konstrukci a nemovitost. Všechny konstrukce i izolační materiály mají jiné vlastnosti a parametry, podle kterých se určí, jaký materiál bude nejvhodnější, a v jakém množství či tloušťce.

Které hodnoty tedy potřebujeme znát?

Součinitel tepelné vodivosti

Jedním z parametrů foukané izolace je součinitel tepelné vodivosti. Ten nám vyjadřuje schopnost materiálu vést teplo. Konkrétně se jedná o rychlost šíření tepla z vyhřáté části konstrukce do její chladnější části. Součinitele tepelné vodivosti vyjadřujeme řeckým písmenem lambdaλ [W/mK].

Čím vyšší hodnota, tím rychleji teplo přes materiál uniká. Kvalitnější izolace je tedy ta s nejnižší hodnotou součinitele tepelné vodivosti. Výrobci tepelných izolací na svých výrobcích udávají tepelnou vodivost materiálu neboli deklarovanou lambdu λD. Ta je předepsána evropskou normou a měří se při +10 °C v suchém stavu bez vlivu vlhkosti.

Součinitel prostupu tepla

Součinitel prostupu tepla se značí písmenem U. Určuje nám celkovou výměnu tepla mezi dvěma prostory oddělenými od sebe určitou stavební konstrukcí – tedy stěnou se zateplením. Při výpočtu součinitele prostupu tepla bychom měli také zohlednit vliv případných tepelných mostů mezi konstrukcemi.

Čím menší číslo nám tato hodnota ukáže, tím lepší má konstrukce tepelně izolační vlastnosti. K výpočtu této hodnoty potřebujeme znát další údaj, a to celkový tepelný odpor.

Tepelný odpor

Tento parametr vyjadřuje schopnost konstrukční vrstvy bránit úniku tepla. Čím vyšší je tepelný odpor materiálu nebo konstrukce, tím teplo uniká pomaleji. Žádoucí je tedy co nejvyšší hodnota tepelného odporu. Tepelný odpor označujeme písmenem R [m²K/W].

Co dělat, když si nevíte si rady?

Každý druh izolace má jiné vlastnosti i parametry a stejně tak záleží i na výrobci daného materiálu. Pokud tak plánujete zateplování, je lepší poradit se s odborníky. Při výběru izolace bez znalosti těchto parametrů, či jen podle ceny, byste mohli sáhnout vedle a zapříčinit tak například vznik plísní a znehodnocení celé nemovitosti.

zelena-usporam-zakladni-varianta-lg

Nová zelená úsporám Light

Námi používané materiály splňují požadavky pro získání dotace Nová zelená úsporám Light! Kontaktujte nás pro bezplatné posouzení.