Plochá střecha – jaké jsou výhody?

Mít dům pod střechou je hnací silou pro každého stavebníka. Vybrat mezi šikmou a plochou střechou však nemusí být vždy snadné, zejména když můžete svou volbou zmenšit náklady na stavbu. Kdy se hodí plochá střecha a na co si dát při její realizaci pozor?
Norma uvádí, že šikmé střechy jsou střechy nad 5 °, střechy pod touto hodnotou se nazývají plochými.

Pravidelná údržba je důležitá

Na ploché střeše je dobré pravidelně provádět kontrolu a čistit ji, včetně okapů a odtoků. Také je nutné kontrolovat detaily, hlavně prostupy. Ty je možné zatmelit nebo dotěsnit pomocí trvale pružných tmelů, které mají ale také omezenou životnost.

Postup rekonstrukce

V ploše střešního pláště se zachovává svod vody podle dispozic střechy. Důležité je, aby po položení zateplováku a folie nevznikla místa, kde se bude držet voda. Tloušťka tepelné izolace je standardně klem 160 – 200 mm. Při pokládání izolace je velmi důležité, aby byl dobře zpracovaný kotevní plán, který určuje kolik kotvících prvků použijeme v jednotlivých oblastech střechy. Spolu s plánem provedeme tahové zkoušky, které definují druh kotev, aby v ploše střechy byla izolace dobře ukotvená a dobře odolávala povětrnostním vlivům.

Bez tahových zkoušek a kotevního plánu bychom nedoporučovali pokládat novou izolaci a krytinu na střechu. Mohlo by ve výjimečném případě dojít k odloupnutí hydroizolace od podkladu a to díky extrémních klimatických podmínkách.

Vždy je nutné řešit rekonstrukci střechy komplexně, proto je nutné střechu doplnit o další položky jako například hromosvod, vpustě a případně chrliče tak, aby se na ní nedržela voda. Mezi další části střechy patří odvětrávací šachty s ventilátory, které jsou většinou funkční a dochází zde k zateplení jejich podstavců. Staré komínky z azbestu se vždy nahradí novými z PVC materiálů. Takto je rekonstrukce střechy kompletní.

zelena-usporam-zakladni-varianta-lg

Nová zelená úsporám Light

Námi používané materiály splňují požadavky pro získání dotace Nová zelená úsporám Light! Kontaktujte nás pro bezplatné posouzení.