Skladba zelených střech

Skladba zelených střech se dělí celkem na 6 vrstev.
Jednou z nich je hydroakumulační vrstva, která zadržuje potřebnou vodu pro růst rostlin a omezuje průtok vydatných dešťových srážek. Pro tuto vrstvu se využívají směsi stelivové rašeliny, zahradnické zeminy či borové kůry.
Tloušťka této vrstvy se pohybuje v rozmezí 20 – 300 mm.

zelena-usporam-zakladni-varianta-lg

Nová zelená úsporám Light

Námi používané materiály splňují požadavky pro získání dotace Nová zelená úsporám Light! Kontaktujte nás pro bezplatné posouzení.