Zelená střecha není zbytečně drahý luxus

Zelené střechy povýší budovu na zahradu či park. Sice jen její část, pomůže to však jak samotným obyvatelům rodinného domu, zaměstnancům firmy či úřadu, nebo návštěvníkům budovy, tak celému okolí. Obzvláště v mnohých městech, kde je zeleně nedostatek, se zelené střechy projeví jako archy života. Už pouhých 5% zelených střech ve městě je pro životní prostředí zásadním přínosem.Zelené střechy jsou pokryté půdou či substrátem a vegetací částečně či zcela. Skladby zelených střech se různí podle druhu pěstovaných rostlin, ale i únosnosti střechy. V každém případě však vždy zahrnují tepelnou izolaci, hydroizolaci, materiál proti prorůstání kořínků, separační vrstvu, drenážní, hydroakumulační a filtrační vrstvu, vrstvu substrátu či půdy a vegetaci.. Součástí skladby zelené střechy může být i odvodnění a zavlažovací systém. Nejčastěji se setkáme se zelenými střechami jednoplášťovými – bez vzduchové mezery pod druhým pláštěm. Vzduchová mezera totiž eliminuje tepelně izolační schopnosti vrstev zelené střechy, v létě pak schopnost zamezit přehřívání interiérů v posledním nadzemním podlaží.


Co nám zelené střechy přinášejí

Zelené střechy nejenže produkují kyslík a pohlcují CO2 a škodliviny, ale také filtrují prachové částice a zvlhčují vzduch v lokalitě. Přitom zabraňují přehřívání střech a v zimě naopak unikání tepla z inteiréru. Redukují výkyvy teplot střech mezi dnem a nocí. Navíc jsou i kvalitní zvukově izolační vrstvou a jsou pokládané za nehořlavé. Chrání střešní konstrukce a jejich izolační vrstvy před účinky UV záření, ale i před mechanickým poškozením. Zpomalují odtékání dešťové vody a ulehčují tak kanalizaci, vytvářejí estetické životní prostředí, voní a zároveň se stávají útočištěm pro hmyz, ptactvo a další živočichy. Zelené střechy nemusí být pouze oseté travním porostem, ale i květinami a dokonce i zeleninou a dřevinami. Pokud jsou správně provedeny, je jejich životnost prakticky neomezená, konstrukčně jsou však náročné (zásadní je především hydroizolační vrstva) a vyžadují staticky dostatečně únosnou konstrukci střechy. Navíc se nevyhneme pravidelné údržbě, což je obzvláště problematické u střech šikmých.


Co musíme zohlednit při návrhu zelené střechy

– únosnost střešní konstrukce, často nejsou vhodné na starší domy

– orientaci budovy vůči světovým stranám

– výšku budovy

– sání větru

– zda bude střecha pochozí

– jakou zeleň na střeše chceme (extenzivní či intenzivní zelená střecha)

– viditelnost zelené střechy z okolí

– dostupné finanční prostředkyzelena-usporam-zakladni-varianta-lg

Nová zelená úsporám Light

Námi používané materiály splňují požadavky pro získání dotace Nová zelená úsporám Light! Kontaktujte nás pro bezplatné posouzení.