SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE

/
/
Montážní postup

Montážní postup SDK desek


Příprava a montáž profilů

Na stěně si vytyčíme polohu podhledu. Po obvodě místnosti připevníme R-UD profily, které před osazením opatříme samolepicím napojovacím těsněním. R-UD profily připevňujeme do zdiva plastovými natloukacími hmoždinkami, popř. jinými vhodnými připevňovacími prostředky dle druhu podkladu. Vzájemná rozteč připevnění je max. 800 mm. Vzdálenost prvního připojení od rohu místnosti je maximálně 200 mm.

Montáž R-CD profilů

Rozměříme polohu závěsů, které rozmístíme tak, aby ve směru nosných profilů byla jejich rozteč max. 900 mm a v kolmém směru byla max. 1 000 mm, tím vznikne „síť“ závěsů 0,9 x 1 m.

Drát s okem k nosnému stropu připevníme buď ocelovou hmoždinkou do betonového stropu, nebo jedním vrutem s plochou hlavou typu FN do dřevěných prvků stropu, a to do boku trámu, kdy je vrut namáhán na střih. V případě jiných stropů je třeba zajistit kotvení závěsů jinými vhodnými upevňovacími prostředky. Nasuneme pérové závěsy na závěsné dráty. Pro nasunutí drátu je třeba lehce stlačit péro závěsu.

Na obvodové R-UD profily položíme nosné R-CD profily a následně zaklesneme pérové závěsy do R-CD profilů. R-CD profily můžeme nastavit pomocí spojovacích kusů pro R-CD profily. Sousední napojení R-CD profilů vystřídáme minimálně o šířku desky (min. 1200 mm). Toto platí i pro spodní montážní R-CD profily. Montážní R-CD profily vložíme do obvodových R-UD profilů a křížovými spojkami je připojíme k nosným R-CD profilům. Maximální rozteč montážních profilů je 500 mm. Osazený rošt z R-CD profilů ještě před připevněním sádrokartonových desek výškově vyrovnáme do vodorovné polohy.

Vložení izolace

Před samotným opláštěním doporučujeme do dutiny konstrukce použít minerální izolaci, díky které zístká strop nebo příčka dokonalé tepelné vlastnosti.

Opláštění sádrokartonovými deskami

Sádrokartonové desky připevňujeme k montážním R-CD profilům a obvodovým R-UD profilům samořeznými šrouby typu TN. Desky orientujeme vždy délkou kolmo k montážním profilům. Styk příčných hran desek musí být umístěn na montážním R-CD profilu. Příčné spáry sousedních desek musíme vystřídat minimálně o jeden montážní profil, aby tak nedocházelo k vytváření křížových spár. Hlavy šroubů a spáry mezi sádrokartonovými deskami zatmelíme.

Dokonalé vlastnosti

Sádrokarton se vyznačuje mnoha jedinečnými vlastnostmi. Je pevný, odolný, lehký, snadno opravitelný a vyniká dlouhou životností.

DSC 6

Vysoká únosnost​

Únosnost sádrokartonové desky je až 34 kg na jeden kotevní bod při použití běžného vrutu do dřeva Ø 5 mm. To vše bez převrtání a speciálních hmoždinek.

DSC 13
calculator

Zaujala vás tato služba?

Sádrokartonové desky Rigips jsou až 7x lehčí, díky čemuž představují menší zatížení nosné konstrukce budovy.

DSC 12 1

Reference

Rodinný dům, Dobrá Voda

Půdní vestavba, Protivín

Rodinný dům, Tábor

Bytový dům, Karlovy Vary

Rodinný dům, Brno

Rodinný dům, Malšice

Bungalov, Opava

Panelový dům, Tábor

Rodinný dům, České Budějovice

Zanechte nám zprávu