ZELENÉ STŘECHY

/
/
Skladba zelených střech

Skladba zelených střech


Zelené střechy se skládají z několika vrstev různých materiálů, kdy každý má jiné vlastnosti a plní tak svou funkci.


Hydroizolace a ochranná vrstva

Hydroizolaci zelených střech je nutné navrhovat s požadavky, jež jsou na ně kladené. Je nutné jí dimenzovat takový způsobem, aby odolávala hydrofyzikální námaze, přihlédne-li se k přístupnosti hydroizolační vrstvy při dodatečných opravách. Musí být také odolná vůči prorůstání kořenů rostlinstva, jež mohou hydroizolaci porušit. Hydroizolaci střechy je důležité chránit ochrannou vrstvou před mechanickým poškozením následnými vrstvami, které jsou navazující.

 

DSC 3 - HT Izol - Prvotřídní zateplení a izolace nejvyšší kvality

Drenážní vrstva

Jejím úkolem je odvod nežádoucí přebytečné vody směrem ke střešním výtokům. Současně také slouží k akumulaci vody, přispívá k ochraně vrstev, které se pod ní nachází a zvětšuje prostor pro růst kořenů. Výběr materiálu se odvíjí od nároků vegetace a únosnosti nosné konstrukce. Je nutné, aby byl materiál odolný vůči biologické korozi a snesl zatížení z provozu a z vrstev, jež jsou nad ním. Maximální možná nerovnost povrchu, kam je pokládána drenážní vrstva tvořená deskovými materiály, nesmí překročit 0,5 cm na 2 m lati. Minimální tloušťka vrstvy, která je stanovena, musí být striktně dodržena ve všech bodech. Při zabudování dalších vrstev, nesmí dojít ke stlačení drenážní vrstvy či k vyplnění vzduchových mezer.Materiály, které jsou vhodné pro drenážní vrstvu je možné rozdělit do těchto skupin.

Sypké materiály
– cihlová drť
– expandovaná břidlice
– láva a pemza
– stěrk a šterkopísek
– keramzit

Pokud je u drenážní vrstvy ze sypkého materiálu požadována schopnost akumulace vody, je nutné použít materiál s otevřenými póry, jež přijímají vodu.

Drenážní desky a rohože
– plastové nopové fólie
– plastové nopové fólie s integrovanou netkanou filtrační textilií
– strukturované rohože z plastu či pryže
– tvarové desky z pěnových plastů
– mezerovité desky z pěnových plastů<
– plastové nopové fólie s perforacemi v horním povrchu
DSC 12 - HT Izol - Prvotřídní zateplení a izolace nejvyšší kvality

Filtrační vrstva

Jejím úkolem je zamezování vyplavování jemných částic ze substrátu či hydroakumulační vrstvy do vrstvy drenážní. Zamezuje tím znečištění a zanášení drenážní vrstvy, úbytku sypkých vrstev a omezování kapacity odvodňovacích prvků. Filtrační vrstva musí být velmi dobře vodopropustná a použitý materiál musí být odolný vůči biologické korozi, zároveň nesmí omezovat růst kořenů. V současné době se jako filtrační vrstvy využívají tkané či netkané textilie, které jsou složeny z vláken různé délky. Spojení těchto vláken může být provedeno chemickým, tepelným či mechanickým způsobem. Plošná hmotnost by měla být nejméně 100 g/m². Filtrační vrstva je pokládána buď ve zvláštním pracovním kroku na drenážní vrstvu nebo jako součást již vyrobených drenážních vrstev. Textilie jsou pokládány s přesahem nejméně 10 cm, ovšem v případě pokládky na profilové drenážní fólie se doporučuje větší přesah a to až 15 cm. Na okrajích jsou vyvedeny k horní vrstvě substrátu.


Hydroakumulační vrstva

Díky této vrstvě je zajištěno u vegetačních střech žádoucí minimální množství vody pro správný růst rostlin a zároveň také omezení průtoku dešťových vod při intenzivních krátkodobých srážkách. Schopnost zadržení srážkové vodu se zvětšuje se snižující se tloušťkou substrátu. I zde musí být použitý materiál odolný vůči biologické korozi.


Vrstva může být tvořena:
– plastovými nopovými fóliemi
– deskami z nasákavých pěnových plastů
– netkanými textiliemi
– hrubovláknitou rašelinou
– sypkými materiály, které dobře vsakují (např. drcený keramzit)
– hydrofilními deskami
– konstrukčně zvýšeným přepadem střešního vtoku

Vegetační vrstva

Jak složení, tak i vegetační vrstva musí odpovídat požadavkům plánované vegetace. Substráty se dělí na 2 základní složky – organické (humus) a anorganické (minerální). Nezbytnou vlastností substrátu pro správnou funkčnost střechy je propustnost. Díky tomu nedochází k nadměrnému zadržování vody a tvorbě kaluží.

Důležitým faktorem pro správnou funkčnost zelené střechy je určitě výběr rostlin. 

 

Na co si dát tedy při výběru pozor?
– tloušťka substrátu a jeho schopnost akumulovat vodu
– sklon střechy (čím strmější střecha, tím vyšší musí být akumulační schopnost)
– působení větru (přispívá ke zvýšenému difuznímu odpařování)
– světová strana (střechy obrácené k jihu rychle vysychají)
– zastínění
– množství srážek

Je velmi nezbytné také stanovit, které z následujících funkcí má zelená střecha mít:
– tepelná izolace
– chladící efekt v létě
– zvuková izolace
– snížení nákladů na údržbu
– optický efekt

Pokud ozelenění střechy nemá mít jen účinek estetický, ale především má znamenat efekt stavebně fyzikální (např. tepelnou izolaci, letní tepelnou ochranu a zvukovou izolaci), ekologický (zadržování dešťové vody a čištění vzduchu), i stavebně konstrukční (ochrana střešní konstrukce před UV zářením a extrémními teplotními výkyvy), měl by být vegetační polštář co nejhustší a na celé ploše zhruba stejně vysoký. Tohoto zle nejsnadněji a nejlevněji dosáhnout s použitím divokých trav nebo směsi z divokých trav či divokých bylin.

Pro volbu vegetace jsou rozhodující následující kritéria:
– odolnost vůči mrazu
– odolnost vůči suchu
– výška vzrůstu (10-20 cm)
– výška plodných stébel (40 cm)
– tvorba hustého polštáře
– žádné požadavky na kvalitu půdy

Druhy vegetace

Osivo – Skládá se z divokých trav a bylin má většinou menší klíčivost a druhovou čistotu, rostliny ovšem bývají odolnější.
Výhony – Vysévají se u rozchodníků, velmi lehce vzrůstají a přetrvávají i v období sucha.
Trvalky – pro extenzivní ozelenění mají být odolné a jen mírně hnojené dusíkatými hnojivy.
Travní koberce – Jako směs se většinou používá standardní osevní směs pro venkovské trávníky, případně také s příměsí bylin. Směs nemá obsahovat druhy jetele.
Vegetační rohože – Jsou vyztuženy rounem, sítí nebo pletivem. Obsahují různé směsi mechů, sukulentů, trav, bylin a také cibulovin.

Skladba zelené střechy
– Vegetační vrstva
– Substrát (výška dle použitých rostlin)
– Filtrační vrstva
– Hydroakumulační a drenážní vrstva
– Separační vrstva
– Hydroizolace
– Separační vrstv
– Tepelná izolace
– Pascal Blockade nataven na penetrovaný podklad
– Betonová nosná konstrukce

Lepší klima v domě

Odpařující se voda ochlazuje konstrukci střechy a v kombinaci se zpomalením prostupu tepla následkem přidané zeminy je v interiéru domu chladněji.

DSC 24 1200px - HT Izol - Prvotřídní zateplení a izolace nejvyšší kvality

Oáza pro vaše okolí

Zelená střecha napomáhá v produkci kyslíku, absorbuje škodliviny ze vzduchu, zmírňuje kolísání vlhkosti vzduchu, šíří vůně a vytváří životní prostor pro hmyz.

DSC 29 1200px - HT Izol - Prvotřídní zateplení a izolace nejvyšší kvality
calculator - HT Izol - Prvotřídní zateplení a izolace nejvyšší kvality

Zaujala vás tato služba?

Zelená střecha prodlužuje životnost hydroizolace střechy až na 50 let, neboť nepodléhá degradaci díky UV záření.

DSC 28 1200px - HT Izol - Prvotřídní zateplení a izolace nejvyšší kvality

Reference

Rodinný dům, Košetice

Rodinný dům, Milevsko

Rodinný dům, Chrbonín

Kancelář, Hlasivo

Rodinný dům, Borotín

Dřevostavba, Cep u Třeboně

Zanechte nám zprávu

zelena-usporam-zakladni-varianta-lg

Nová zelená úsporám Light

Námi používané materiály splňují požadavky pro získání dotace Nová zelená úsporám Light! Kontaktujte nás pro bezplatné posouzení.